بی شک زانو یکی از مفاصلی می باشد که بیشترین استرس را متحمل می شود. حین فعالیت های روزانه یا انجام ورزش فرقی نمی کند و این مفصل دارای بیشترین احتمال آسیب خواهد بود. ما فیزیوتراپیست ها نیز همیشه در ...