پیش بینی کلی مورینیو به ترتیب زیر بود:


گروه A: 1. اروگوئه، 2. روسیه، 3. مصر، 4. عربستان سعودی

گروه B: 1. اسپانیا، 2. پرتغال، 3. مراکش 4. ایران

گروه C: 1. فرانسه، 2. استرالیا، 3. پرو، 4. دانمارک

گروه D: 1. آرژانتین، 2. نیجریه، 3. ایسلند، 4. کرواسی

گروه E: 1. برزیل، 2. سوئیس، 3. صربستان، 4. کاستاریکا

گروه F: 1. آلمان، 2. مکزیک، 3. سوئد، 4. کره جنوبی

گروه G: 1. نگلستان، 2. بلژیک، 3. پاناما، 4. تونس

گروه H: 1. سنگال، 2. لهستان، 3. کلمبیا، 4. ژاپن